che dấu tội phạm

 

ACCESSORY AFTER THE FACT

Whoever, knowing that an offense has been committed, receives, relieves, comforts or assists the offender in order to hinder or prevent his apprehension, trial or punishment, is an accessory after the fact; one who knowing a felony to have been committed by another, receives, relieves, comforts, or assists the felon in order to hinder the felon’s apprehension, trial, or punishment. U.S.C. 18

ĐN1: Bất cứ cá nhân nào, biết đã có xảy ra hành vi phạm tội, mà vẫn chứa chấp, cưu mang, giúp đỡ hoặc hỗ trợ kẻ phạm tội hầu che dấu (hinder) hoặc ngăn trở (prevent) việc bắt giữ (apprehension), xét xử (trial)  hay trừng phạt (punishment) sẽ bị coi là che dấu tội phạm (ACCESSORY AFTER THE FACT);

ĐN2: Người  che dấu tội phạm là người biết đã có xảy ra trọng tội (felony), mà vẫn chứa chấp, cưu mang, giúp đỡ hoặc hỗ trợ kẻ phạm trọng tội hầu che dấu hoặc ngăn trở việc bắt giữ,  xét xử hay trừng phạt kẻ phạm tội

|  G . L . O . S . S  |
felony: trọng tội (như giết người, đốt nhà, hãm hiếp…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: