exchange rate

 

Term of the Day

hối suất

Price for which the currency of a country can be exchanged for another country’s currency. Factors that influence exchange rate include (1) interest rates, (2) inflation rate, (3) trade balance, (4) political stability, (5) internal harmony, (6) high degree of transparency in the conduct of leaders and administrators, (7) general state of economy, and (8) quality of governance.

Giá chuyển đổi giữa tiển tệ (currency) của một nước này thành tiền tệ của 1 nước khác. Các yếu tố (factor) ảnh hưởng đến hối suất  (exchange rate, tỉ giá chuyển đổi) bao gồm: lãi suất (interest rates), mức độ lạm phát (inflation rate), cán cân thương mại (trade balance), sự ổn định chính trị (political stability), hòa hợp xã hội (internal harmony), mức độ minh bạch (transparency) trong cách điều hành (conduct) của các nhà lãnh đạo và quản lý (leaders and administrators), tổng trạng của nền kinh tế (general state of economy), và chất lượng điều hành quản lý của chính quyền (quality of governance).

|  g . l . o . s . s  |
conduct: manner of acting or controllinng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: