confirmed irrevocable letter of credit (L/C)

 

Term of the Day

tín dụng thư không hũy ngang được xác tín (L/C)

L/C that adds the endorsement of a seller’s bank (the accepting-bank) to that of the buyer’s bank (the issuing bank). It provides the highest level of protection to the seller because not only the L/C cannot be canceled (or its terms changed) unilaterally by the buyer (the account party), but also both banks involved in the transaction guaranty its payment on its due (maturity) date.

Là tín dụng thư có thêm sự chấp thuận (endorsement , ký nhận, chuẩn thuận) của ngân hàng bên bán (seller’s bank)1 theo sau sự chấp thuận trước đó của ngân hàng bên mua (buyer’s bank). Tín dụng thư không hũy ngang được xác tín bảo đảm mức bảo vệ cao nhất cho người bán (= bên khách hàng, account party), và cả hai ngân hàng cùng liên đới (involved) trong việc bảo đảm giao dịch (transaction guaranty) được chi trả đúng ngày đáo hạn (on due (maturity) date)

 

*1: còn gọi là ngân hàng chấp nhận (the accepting-bank)
**2: xác tín: confirmed, cũng dịch là xác nhận, là làm chắc chắn một sự thỏa thuận sơ bộ trước đó qua việc gửi thư hoặc điện thoại //to make an arrangement or meeting certain, often by telephone or writing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: