labor market

thị trường lao động

The nominal market (thị trường danh nghĩa)  in which workers find paying work (công việc được trả lương), employers find willing workers (công nhân cần việc làm), and wage rates are determined.

Labor markets may be local or national (even international) in their scope and are made up of smaller, interacting (tác động lẫn nhau) labor markets for different qualifications (bằng câp), skills (kỹ năng), and geographical locations. They depend on exchange of information between employers and job seekers  (người tìm việc) about wage rates, conditions of employment (điều kiện tuyển dụng), level of competition (mức độ cạnh tranh), and job location (nơi làm việc).

 

Thị trường lao động là thị trường danh nghĩa ở đó công nhân tìm được công việc ăn lương, người sử dụng lao động  tìm được công nhân cần việc làm và tiền lương được thỏa thuận

Thị trường lao động có thể là trong phạm vi địa phương, trên cả nước hay quốc tế và bao gồm những thị trường lao động nhỏ hơn cùng tương tác qua lại do sự khác biệt về bằng câp chuyên môn, kỹ năng công việc và vị trí địa lý. Nó còn tùy thuộc vào khả năng trao đổi thông tin giữa người sử dụng lao động, người tìm việc về mức lương (wage rates), điều kiện tuyển dụng, mức độ cạnh tranh và vị trí nơi làm việc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: