công ty registry & các đối tác

 

image

(Bản dịch – Translation)
Biểu tượng Chính thức – Official Emblem
Công ty Registry & Các Đối tác – Partnerships and Companies Registry
Thủ phủ Bangkok – Bangkok Metropolis
Phòng Phát triển Kinh doanh – Department of Business Development
Bộ Thương mại – Ministry of Commerce

CHỨNG NHẬN – CERTIFICATE

Văn bản này xác nhận Công ty nêu dưới dây đã được đăng ký theo Luật Dân sự và Thương mại với tư cách pháp nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn, Số Đăng ký 0105515009044, ngày 20 tháng Mười hai, 1972, với các chi tiết như dưới đây:

This is to certify that this Company has been registered under the Civil and Commercial Code as a juristic person in the category of limited company, Registration Number 0105515009044, on 20 December 1972, whose particulars on record as of the date hereof show the following:


1. Tên công ty – Co: Jansaen-Cilag Lmited
2. Công ty có 4 Giám đốc, lần lượt là: – The Company has 4 Directors, namely:   

(1) Cô Irene Hsu                                               (2) harold Kirby vickery, Jr
(3) Ô. Vhaiway Nopmaneepaisan             (4)  Ô. Krisada Techamontreekul

3. Số lượng hay tên của (các) giám đốc được quyền ký kết thay mặt công ty –The number or name(s) of the authorized        directors who may sign to bind the Company:


"Cô Irene Hsu sẽ cùng ký với: hoặc Ô. Chaivat Nopmaneepaisan, hoặc Ô. Krisada Techammontreekul,"

4. Tổng số vốn đăng ký- Amount of Registered Capital :  Hai triệu bath chẵn. 2,000,000.00 only
5. Văn phòng chính: tại số 116 Villa số 4, Lad Krabang Industrial Estate, Phố Chalong Krung, Tiểu khu Lam Pla Tew, Quận Lad Krabang, Thành phố thủ đô Bangkok

6. Đối tượng hoạt động kinh doanh của công ty được gổm trong 13 khoản, như thể hiện trong 3 (ba) trang kèm theo đây, có chữ ký của Viên chức Hộ tịch  (Registrar) xác thực chứng nhận này và con dấu (the seal) của Công ty Registry & Các Đối tác

Cấp ngày (Issued on) 13 tháng Mười, 2011

(Đã ký) – chữ ký (Ô. Soonthorn Usaha), Viên chức Hộ tịch
(Kèm theo con dấu chính thức của Công ty Registry & Các Đối tác, Thủ phủ Bangkok)
[ Xác nhận bản dịch chính xác – Certified Correct Translation, (Cô Paveena Maneedul đã ký]
Dưới dây là danh sách thông tin pháp nhân phải được thông báo:

 


 

BorTor. 074879

Công ty Registry & Các Đối tác, Thủ phủ Bangkok
Phòng Phát triển Kinh doanh
Bộ Thương mại

CHỨNG NHẬN

Ghi chú :
1. Công ty được đăng ký lần đầu là "Siam Manufacturers (Thailand) Limited" (Công ty TNHH Sản xuất Thái Lan), lần thứ hai đăng ký đổi tên là "Janssen Pharmaceutica Limited" (Công ty Dược phẩm Janssen) ngày 27 tháng Hai 1984, và sau nhất đăng ký đổi tên thành "Janssen-Cilag Limited" (Công ty TNHH Janssen-Cilag) ngày 03 tháng Chín 1999.

2. Pháp nhân này đã trình nộp Báo cáo Tài chính năm 2010.
This juristic person submitted the 2010 financial statement.

3. Tờ khai có tuyên thệ này được chỉ xác nhận đối với các điều khoản mà Công ty & các Đối tác đã đăng ký, khi cần xem xét giá trị pháp lý của các khoản này.| This Affidavit is certified particular statements which Partnership/Company registered for legal effect only.

4. Phòng Hộ tịch giữ quyền thu hồi lại chứng nhận đăng ký này khi phát hiện có sai lệch hay thiếu trung thực.
Registrar may revoke the registration if it appears that the registered substantial statement was incorrect or false.

Số: 020623 2 NOV 2011
BANGKOK

THỊ CHỨNG TẠI BỘ NGOẠI GIAO
SEEN AT THE MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS

clip_image002

(Ô Akavuth CHITAPATIMAJ
Viên chức Sở Ngoại giao
Chuyên viên Câp cao
Bộ Ngoại giao Thái Lan)

026740

clip_image004

“Bộ Ngoại giao Thái Lan không chịu trách nhiệm về những sai sót của bản dịch”


(Translation) Official Emblem

CERTIFICATE
Partnerships and Companies
Registry, Bangkok Metropolis Department of Business Development Ministry of Commerce
This is to certify that this Company has been registered under the Civil and Commercial Code as a juristic person in the category of limited company, Registration Number 0105515009044, on 20 December 1972, whose particulars on record as of the date hereof show the following:
    1.    Company’s Name    Janssen-Cilag    Limited       
    2.    The Company has 4 Directors,    namely:       
    (1)    Miss Irene Hsu        (2)    Mr. Harold Kirby Vickery, Jr.
    (3)    Mr. Chaiwat Nopmaneepaisan        (4)    Mr. Krisada Techamontreekul
    3.    The number or name(s) of the authorized        directors    may sign to bind the Company:
            who   
    4.    "Miss Irene Hsu signing jointly with    either of    Mr. Chaiwat    Nopmaneepaisan or Mr. Krisada
    Techamontreekul."    2,000,000.00    / Two    Million    Baht only.
    Amount of Registered Capital           
    5.    Principal Office Address at 106    Village No.    4, Lad    Krabang Industrial Estate, Chalong
    Krung Road, Lam Pla Tew Sub-District,    Lad    Krabang    District, Bangkok Metropolis.
    6.    The business objects of the Company    consist    of 13    clauses, as shown in a copy of the
    document of 3 page(s) attached    hereto, which    bears    the signature of the Registrar who
    certifies this document and the official    seal of        the Partnerships
                and Companies Registry.
Issued on    13 October 2011

BorTor. 074879    Partnerships and Companies
Registry, Bangkok Metropolis Department of Business Development Ministry of Commerce
CERTIFICATE
Note: 1. This company firstly registered the name as "Siam Manufacturers (Thailand) Limited", secondly registered the name change as "Janssen Pharmaceutica Limited" on 27 February 1984, and lastly registered the name change as "Janssen-Cilag Limited" on 3 September 1999.
2.    This juristic person submitted the 2010 financial statement.
3.    This Affidavit is certified particular statements which Partnership/Company registered for legal effect only. Should the facts be searched in order to consider its status.
4.    Registrar may revoke the registration if it appears that the registered substantial statement was incorrect or false.
No.    020623    2 NOV 2011
BANGKOK
SEEN AT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DAI SU QUAN VIETNAM TAI VUONG QUOC THAI LAN

————————–

HOP PHAP HOA LANH SU

The business objectives of the Partnership/Company has 13 items, as follows:
(1)
To carry on the business of a manufacturer of garments, apparel, dressing ornaments, ready-made clothing, cosmetics, perfumery, perfume lotion, aromatic oils, perfume essence, essential oils, shampoo, soap, detergents, powders, lipstick, nailpolish, nail varnish cleanser, hair dyes, hair cream, shaving cream, beautifying products, deodorant, artificial parts of human body or articles for implementing parts of human body, medical products, chemical products, medical instruments and appliances, knitting wool, leather, composition leather, artificial leather, plastic, threads, fabrics, paper, stationery, forms, educational instruments, office supplies and instruments, ceramics, carpet, linoleum, mats, toothbrush, paintbrush, cooking or kitchen vessels or utensils, vessels used in eating or drinking or for keeping food and drink, appliances for opening sealed containers, other consumer goods, telegraph, telephone, teletype or telecommunication equipment, machines, engines, labour saving equipment, vehicles, electrical appliances, still and motion picture cameras, sanitary ware, furniture, tiles, polishing solutions, paint polishing solutions, paints, varnish, shellac, lacquers, sports equipment and accessories,
(2)    To buy, sell, import and export the products, equipment, parts and raw materials for manufacturing of the products, mentioned in the above paragraph.

(3)    To engage in the business of hair curling and dressing, and physical beautification.

(4)    To engage in the business of photograph taking, film developing and photograph reproduction, including motion picture taking, film developing and reproduction.
I0/Fonn I /Affidavit/Janssen-Cilag
(Translation)
:. 074879    Issued on 13 October 2011
The business objectives of the Partnership/Company has 13 items, as follows:
2
(5)
To engage in the business of a broker, agent and commission agent for trade and business of all kinds, except insurance business and the solicitation for membership for associations.
(6) To purchase, sell, rent, let out on lease, hire purchase, let out on hire purchase, sell with right of redemption, take on sale with right of redemption, acquire loans, render loans, mortgage and take on mortgage, immovable property (except the business of a credit foncier), including pledging, taking on pledge, taking on lease and the leasing of, movable property.
(7)
To engage in the business of a guarantor for obligations, liability or performance of contract, including the guarantee of aliens entering or leaving the Kingdom of Thailand under the Immigration Act and the Revenue Code.
(8)    To carry on the business of land, water and air transportation inside and outside the Kingdom of Thailand.

To become a partner with limited liability in limited partnerships or a shareholder in other limited companies regardless whether they have the same objects as this Company.
(10) To act as an administrator of interests, to collect benefits accruing therefrom and manage property of other persons.

(11) The Company may issue shares at a higher price than their par value.
(9)
10/Fonnl/Affidavit/Janssen-Cilag
(Translation)    3 .j74879    Issued on 13 October 2011

he business objectives of the Partnership/Company has 13 items, as follows:
(12) To buy, sell, manufacture, import and export foods and health products, medicines, medicines for treatment of humans and animals, vaccine, serum, pharmaceutical products and dental products, including equipment, parts and raw materials for manufacturing of said products.

(13) To carry on the service business of research, coordination with medical research institute for research on medicines for treatment of humans and animals, and report thereof.
I 0/Form I /Affidavit/Janssen-Cilag

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: