Onion skins reduce diabetes, cancer risk

đừng vứt bỏ vỏ hành

(Eat dry onion skin to reduce cancer, diabetes risk (Thinkstock photos/Getty images)

ANI Oct 26, 2011, 12.00AM IST

 

Next time around while you’re in the kitchen don’t throw away the dry onion skin, as it are ‘rich in compounds that are beneficial for human health’, according to scientists.

khi vào bếp, đừng nên vứt bỏ những lớp vỏ khô của củ hành bởi nó chứa các hợp chất rất có lợi cho sức khỏe.


According to the researchers, the brown skin and external layers are rich in fibre and flavonoids, while the discarded bulbs contain sulphurous compounds and fructans.

 


One solution could be to use onion waste as a natural source of ingredients with high functional value, because this vegetable is rich in compounds that provide benefits for human health", said Vanesa Benitez, a researcher at the Department of Agricultural Chemistry at the Autonomous University of Madrid (Spain).

"Một giải pháp mới vừa được phát hiện đó là sử dụng vỏ hành như nguồn nguyên liệu tự nhiên nhiều chức năng, bởi loại củ này chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe con người". Vanesa Benitez, một nhà nghiên cứu thuộc khoa Hóa học Nông nghiệp trường Đại học Autonomous ở Madrid (Tây Ban Nha) cho biết như trên.


Benitez”s research group worked with scientists from Cranfield University ( United Kingdom) to carry out laboratory experiments to identify the substances and possible uses of each part of the onion.

Nhóm nghiên cứu của Benitez đã hợp tác với các nhà khoa học của trường Đại học Cranfield (Anh) tiến hành các thí nghiệm để xác định các hợp chất và cách sử dụng của mỗi phần trong củ hành.


According to the study, the brown skin could be used as a functional ingredient high in dietary fibre (principally the non-soluble type) and phenolic compounds, such as quercetin and other flavonoids (plant metabolites with medicinal properties). The two outer fleshy layers of the onion also contain fibre and flavonoids.

Theo như nghiên cứu, lớp vỏ màu nâu vàng của củ hành có thể được sử dụng như một thành phần chức năng cung cấp nhiều chất xơ (đặc biệt là loại chất không hòa tan) và các hợp chất phenon, như quercetin và flavonoids (chất trao đổi thực vật có tác dụng chữa bệnh). Hai lớp vỏ tươi bên ngoài củ hành chứa nhiều chất xơ và flavonoid.


"Eating fibre reduces the risk of suffering from cardiovascular disease, gastrointestinal complaints, colon cancer, type-2 diabetes and obesity", added the researcher.

"Ăn nhiều chất xơ sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đường ruột, ung thư ruột kết, tiểu đường tuýp 2 và béo phì", một nhà nghiên cứu cho biết thêm

 


Phenolic compounds, meanwhile, help to prevent coronary disease and have anti-carcinogenic properties. The high levels of these compounds in the dry skin and the outer layers of the bulbs also give them high antioxidant capacity.| Hợp chất phenon, trong khi đó, lại giúp ngăn ngừa các chứng nghẽn động mạch vành {=bệnh nhồi máu cơ tim} và có chứa những chất chống ung thư. Một lượng lớn các hợp chất này trong lớp vỏ hành khô và vỏ ngoài của thân hành cũng có nhiều chất chống ô-xy hóa.


The study is detailed in the journal Plant Foods for Human Nutrition.

Nghiên cứu này được đăng chi tiết trên tạp chí Plant Foods for Human Nutrition.

Ads by Google


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: