kết thúc của Gaddafi

Gaddafi captured, covered in blood (1:22)

 

image

Oct. 20 – WARNING: VIDEO CONTENT MAY INCLUDE SENSITIVE GRAPHIC DETAILS. DISCRETION IS ADVISED / nội dung video có thể có các chi tiết nhạy cảm. Người xem tùy liệu trước khi xem

Amateur video (đoạn video nghiệp dư) obtained by (do Reuters nhận được) Reuters from NTC fighters in Sirte purports to show (có vẻ cho thấy là) former Libyan leader Muammar Gaddafi covered in blood and held on the ground by NTC fighters in Sirte. Gaddafi was reportedly killed as Libya’s new leaders declared they had overrun the last bastion (dinh lũy, thành trì, đồn lũy sau cùng) of his long rule (bao năm cai trị), sparking wild celebrations (làm nổ ra những cuộc vui mừng cuồng loạn) that eight months of war may finally be over.


|  g . l . o . s . s  |

spark: làm dấy lên, nổ ra, bùng lện // ignite, trigger, prompt

purports to show: có vẻ dường như là, cho thấy có vẻ là {cách nói dè dặt, tỏ ra không khẳng định cái mà người ta thấy là đúng}

image

 

  • purport to1: (v)  (a) làm như là, ra vẻ như / PRETEND TO 
                              (b) có vẻ là: APPEAR TO
  • purport 2: ý nghĩa chung, hàm ý chung, đại khái

eg.> I didn’t read it all but I think the purport of the letter was that he will not be returning for at least a year: Mình chưa đọc cả bức thư, như nghĩ đại khái ý muốn nói là anh ấy sẽ không quay về ngay, nếu có cũng sau một năm..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: