hiệp định thương mại tự do

Term of the Day

free trade agreement

Treaty (such as FTAA or NAFTA) between two or more countries to establish a free trade area where commerce in goods and services can be conducted across their common borders, without tariffs or hindrances but (in contrast to a common market) capital or labor may not move freely. Member countries usually impose a uniform tariff (called common external tariff) on trade with non-member countries.

Các hiệp định (như FTAA hoặc NAFTA) giữa 2 hay nhiều quốc gia để tạo lập một vùng thương mại tự do mà ở đó giao thương (commerce) hàng hóa và dịch vụ được tiến hành qua biên giới chung của 2 bên, mà không có hàng rào thuế quan hay bất kỳ ngăn trở nào Tuy nhiên (không như thị trường chung). vốn hoặc lao động có thề không được chuyển dịch tự do. Các quốc gia thành viên thường áp đặt một biểu thuế thống nhất (được gọi là biểu thuế ngoại thông thường) cho giao thuơng với các nước không phải là quốc gia thành viên.

 

Dịch ngược lai, bỏi http://dict.chauuc.com/

Agreements Treaty (FTAA or NAFTA) between two or more countries to establish a free trade area in which WHERE trade (commerce) IN goods and services CAN BE conducted through THEIR common border of the two parties, without have tariffs or ANY HINDRANCES prevent any any  However, (IN CONTRAST TO common market).capital or labor MAY NOT not move freely. The member states often impose a uniform tariff (called the common external tariff) ON trade with other countries are not member states

 

|  g . l . o . s . s  |

  • tariff barriers: hàng rào thuế quan
  • commerce: giao thương
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: