những lỗi sai trong suốt

gọi chúng là những lỗi sai trong suốt, vì hầu hết người đọc sẽ bỏ qua nó, trừ phi họ đọc lại nguyên bản, và chú ý đến cách nói của tác giả.

1. ý chính bị chuyển thành câu phụ

A popular television series, “Advance toward the Republic”, that focused on those reforms and was aired in 2003, was cut by censors before the series finished, and banned from rebroadcast

=

Một loạt phim truyền hình ăn khách tên là “Tiến tới Nền Cộng hòa” đã tập trung vào những cải cách này và được chiếu năm 2003; loạt phim này đã bị cơ quan kiểm duyệt cắt trước khi chiếu hết, và bị cấm chiếu lại (46)

 

Loạt phim truyền hình ăn khách “Tiến tới Nền Cộng hòa” xoáy vào những cải cách này từng được khởi chiếu năm 2003, đã bị cơ quan kiểm duyệt cắt trước khi chiếu hết, rối bị cấm phát lại. (39)

ngắn hơn 15%, chính xác hơn

RATIONALE:

tác giả muốn nói

  1. ý chính: phim “Tiến tới Nền Cộng hòa” đã bị cơ quan kiểm duyệt cắt trước khi chiếu hết, rối bị cấm phát lại
  2. ý bổ sung: nội dung bộ phim này xoáy vào những cải cách, từng được khởi chiếu năm 2003

SAI LẦM CỦA NGƯỜI DỊCH là đưa 2 ý này song song, ý phụ trước ý chính, không tỏ rõ chủ điểm của toàn bộ diễn ngôn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: