1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?

1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?

Đăng ngày: 23:44 24-03-2010

Thư mục: Tổng hợp

1 ounce = 28,3495 gam;

1 lượng = 37,5 gam; 1 chỉ = 3,75 gam.

Câu trả lời hay nhất – Do người đọc bình chọn

Một ounce = 31,125g (lấy số tròn)
Một chỉ = 3,75g
Vậy một ounce là 8,3 chỉ đó bạn


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: