ABC..DEF…GHK..LMN..OPQ

GIÁ SÀN: giá tối thiểu được giao ước là không được phép bán dưới giá này (Xem GIÁ TRẦN)


GIÁ TRẦN: giá tối đa được giao ước là không được phép bán trên giá này (Xem GIÁ SÀN)


PORTFOLIO:

  1. hồ sơ: tập đựng hồ sơ "he remembered her because she was carrying a large portfolio"
  2. bộ sưu tập: "the artist had put together a portfolio of his work"; "every actor has a portfolio of photographs
  3. danh mục đầu tư, danh sách các hạng mục tài chính của 1 ngân hàng hay 1 đơn vị kinh doanh tài chính  // a list of the financial assets held by an individual or a bank or other financial institution

PERSONA NON GRATA: (ngoại giao) nhân vật  không được hoan nghênh //a diplomat who is unacceptable to the government to which he is sent //A person who for some reason is not wanted or welcome //=an unwelcome person

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: