Danh sách Từ điển hiện có (to be updated regularly)

 

image MOST USED RECENTLY

1

Từ điển VIỆT ANH, [200?], Bùi Phụng, Nxb ,

2

Từ điển VIỆT PHÁP, [2001], Lê Phương Thanh et al, Nxb VHTT,

 

 1. Từ điển VIỆT PHÁP, [2001], Lê Phương Thanh et al, Nxb VHTT, pp1410, khoảng 140.000 mục từ [18×10]
 2. Từ điển chuyên đề PHÁP VIỆT, [2007], Trung tâm SaigonBook, Nxb Đà Nẵng, pp375, 20.000 mục từ
 3. Từ điển PHÁP VIỆT [2002], Hồ hải Thụy, Nxb TP.HCM, 96.000 từ mục, pp1939, TB lần thứ 1
 4. PHÁP VIỆT Từ điển , [1963], Đào Đăng Vỹ, Nhà sách NGUYỄN TRUNG, pp1280 [15×21],  40,000 mục từ
 5. HANDBOOK OF COMMONLY USED AMERICAN IDIOMS, [1991] BARRONS, pp319, [16 x10]
 6. ENGLISH DICTIONARY, [2001], THE PEGUIN,
 7. Dictionary of Biology, [1980], M. Thain & M. Hickman, THE PEGUIN, pp660, 2nd ed
 8. Le Robert de Poche, [2010]
 9. Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics
 10. Tiếng Anh cơ bản chuyên ngành Giao thông Vận tải
 11. MacGRAW-HILL DICTIONARY OF SCIENTIFIC AND TEChNICAL TERMS, [1990], Paker
 12. Từ điển VIỆT ANH, [2003?], Nguyễn Đình Hòa, Nxb pp
 13. TRANSLATOR’S HANDBOOK, [2006], Mory Sofer, SCHREIBER PUBLISHING, Rockville, Maryland, USA, pp376, 6th Revised Edition
 14. Từ điển Pháp luật ANH VIỆT, (Ts VŨ TRỌNG HÙNG, et al), Nxb Thế giới, [2003], pp684
 15. Từ điển TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đức Việt Anh [1999], State bank of Việt Nam & Dresner Bank, Nxb Thống kê , pp435, 6,000 mục từ,  [21×15]
 16. Từ điển DỆT MAY AnhViệt [1996], LH Chiến, Bành Tiến Long, Nxb KHXH, pp814, 40,000 mục từ,  [21×15]
 17. Từ điển TỪ HÁN VIỆT [1996?], Phạm Văn Các, Nxb Giáo dục, pp???, ??,000 mục từ,  [21×15]


Từ điển noname, [year], Author, Publisher, pp999, number-of mục từ, revision /  [format size] edition

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: