dang ngoc

Lời nhắn từ Diễn đàn

Cám ơn bạn đã Đăng ký, dangngoc. Một Email sẽ được gửi đến luuminhtrung65@gmail.com với Hướng dẫn làm sao để kích hoạt Tài khoản. Nhấn vào đây để trở về nơi trước đó.
Bạn sẽ nhận được Email trong Inbox. Lưu ý: Có thể sẽ nằm trong hộp Spam/Bulk của bạn! Hãy kiểm tra lại khi không thấy Mail trong Inbox. Bạn PHẢI click vào Link trong Email để kích hoạt Tài khoản. Trước khi được Kích hoạt, bạn sẽ không thể Gửi bài trên Diễn đàn.

Tất cả thời gian được tính theo GMT +8. Bây giờ là 03:42 PM.

luuminhtrung65@gmail.com

Chúc mừng địa chỉ Gmail  mới,
luuminhtrung65@gmail.com.

Mã xác minh: 6c2603b3-872cca0c-82662d6f94

pass: same gm b4

cau hoi: ban hoc trung ương ngoại ngữ, m t
Giữ email này lưu mã xác minh quan trọng khi gặp sự cố hay quên mật khẩu của mình. Đăng nhập vào tài khoản tại:
http://mail.google.com/

nguyenchuong59@gmail.com chuongnguyen
dangngoc dangngocquy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: