bảo hiểm

  • Policy: Hợp đồng bảo hiểm
  • Agent: Đại lý bảo hiểm
  • Premium: Phí bảo hiểm
  • Policy term: Thời hạn bảo hiểm
  • Terms of policy: Các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm
  • Chargeable accident: Tai nạn loại này sẽ được ghi vào trong sổ bảo hiểm và về sau khi bạn mua bảo hiểm mới, bạn sẽ phải chịu một lệ phí cao hơn.
  • Deductible: Một số trường hợp trước khi cty bảo hiểm đền cho bạn, bạn sẽ phải tự trả một khoản tiền nhỏ trước
  • DUI:Driving Under the Influence: Lái xe trong khi say rượu. =DWI. Trường hợp này khó đòi bảo hiểm lắm.
  • DWI:Driving While Intoxicated: Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: