tốt nhất có thể, sớm nhất có thể

08/08/2011 at 7:57 PM

ngày nay chúng ta rất thường nghe các phát thanh viên TV, radio nói những câu không-Việt như:

(1) Anh yên tâm , tôi sẽ đến trong thời gian sớm nhất có thể… (2) Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể … v.v.. và v.v..

Nghe hoài thành quen, không ai thấy khó chịu … và những cách nói thông thường của người Việt dần bị bỏ quên …
Điều thứ nhất: hai chữ có thể là thừa, trong thời gian sớm nhất là cách nói lai căng mới du nhập gần đây ảnh hưởng từ câu “in the earliest time possible” của tiếng Anh, mà ý nghĩa chẵng có gì hơn là càng sớm càng tốt.
Một tài xế taxi “lành mạnh”, không phải “đóng phim”, sẽ không phát ngôn câu (1), (2) mà sẽ nói, đại loại:

(3) Anh yên tâm, tôi sẽ cố đến càng sớm càng tốt.
(4)
OK, tui sẽ ráng tới sớm hết sức, và v.v.. 

Tương tự như vậy, những câu tiếng Anh như:

  • …  collected what information I could about languages |Trudgill|
  • … collected as much information as I could about languages

không nên dịch là “cố thu nhận nhiều kiến thức nhất mà tôi có thể”, mà  đơn giản chỉ là:

  • … thu nhận cho mình vào các kiến thức về ngôn ngữ càng nhiều càng tốt; hoặc
  • … cố ôm/ thâu tóm/ thu nhận vào càng nhiều kiến thức về ngôn ngữ càng tốt.

Và chúng ta có thể làm cho tiếng Việt tự nhiên hơn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: