danh từ sử dụng với chức năng tính từ (bổ nghĩa)

NATO Says [Precision Strikes] Have Hit Libyan TV Transmitters
A few hours ago, NATO conducted a precision air strike that [disable]d three ground-based Libyan state TV satellite transmission dishes in Tripoli:

 

|  g . l . o . s . s  |


  • precision strike: cú tấn công chính xác; {sử dụng công nghệ chính xác, khác với 1 cú tấn công có kết quả chính xác accurate nhưng sử dụng công nghệ thông thường (conventional, traditional, usual, common, ordinary)
  • disable: làm ngưng hoạt động; làm tê liệt
  • transmission dish(es): đĩa parabol truyền phát sóng
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: