danh từ sử dụng với chức năng tính từ (bổ nghĩa)

 

Tittle: NATO Says Precision Strikes Have Hit Libyan TV Transmitters
Normal writting: same
Translation: Nato tuyên bố các loạt tấn công bằng kỹ thuật chính xác đã đánh trúng đài truyền hình Libi
Alternative Nato tuyên bố các loạt tấn công chính xác đã đánh trúng đài truyền hình Libi (không đầy đủ nguyên ý)

… a few hours ago, NATO conducted a precision air strike that [disable]d three ground-based Libyan state TV satellite transmission dishes in Tripoli ..

. g  l . o . s . s .


precision strike:
cú tấn công sử dụng công nghệ chính xác, khác với
cú tấn chính xác, tấn công có kết quả chính xác (=accurate strike) nhưng sử dụng công nghệ thông thường (conventional, traditional, usual, common, ordinary)

disable: làm ngưng hoạt động; làm tê liệt
transmission dish(es): đĩa parabol truyền phát sóng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: