chuông báo tử cho bóng đèn 100 wát

Bell tolls for 100-watt light bulb
Theo SCIENTIFIC AMERICAN

100-watt bulb set to be dimmed permanently: Congress this week passed legislation designed to boost energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. The measure raises fuel-efficiency for passenger vehicles to 35 miles per gallon (mpg) by 2020, up from 25 miles mpg now (the first such increase since 1975) and phases out 100-watt incandescent light bulbs by 2012. It also mandates that companies manufacture more energy efficient appliances, slap labels on TVs and computers specifying their energy consumption, and requires gasoline producers to quintuple the amount of ethanol and other biofuels in the fuel supply to 36 billion gallons by 2022. The Los Angeles Times reports that the 822-page bill, which passed after Democrats agreed to strip out a $21 billion tax increase to avoid a presidential veto, is expected to shave the nation’s energy consumption by an estimated 7 percent and cut carbon dioxide emissions by 9 percent by 2030. (Los Angeles Times)

Đèn 100 wát sẽ bị tắt bóng vĩnh viễn

Đèn 100-watt sắp tắt bóng vỉnh viễn: Quốc hội (Mỹ) tuần này đã thông qua đạo luật (legislation) nhằm (designed to) nâng cao (boost) hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm nhẹ các khí thải gây hiệu ứng nhà kính (greenhouse gas emissions). Các biện pháp (measure) này nâng cao hiệu suất nhiên liệu (fuel efficiency) đối với các loại xe khách lên mức 35 dặm cho mỗi galông dầu vào năm 2020, so với mức hiện nay là 25 dặm cho mỗi galông (mức tăng đầu tiên kể từ năm 1975) và đưa lộ trình chấm dứt sử dụng (phase ou) các loại đèn đốt tim (incandesent) 100 wát vào năm 2012. Luật cũng buộc (mandate) các công ty phải sản xuất ra nhiều các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao hơn (more energy efficient), và phải dán nhãn lên TV và máy tính ghi rõ (secifying) mức tiêu thụ năng lượng của từng thiết bị. Luật cũng yêu cầu các nhà sản xuất xăng dầu phải tăng gấp năm lần (quintuple) lượng nhiên liệu, nghĩa là 36 tỉ ga lông vào năm 2022. Tờ Los Angeles Times tường thuật rằng dự luật (bill) dày 822 trang, được thông qua sau khi các nghị sĩ đảng Dân chủ gạt bỏ (strip out) khoản tăng thuế 21 tỉ đô la để tránh sự phủ quyết của tổng thống, được kỳ vọng sẽ làm giảm bớt (shave) 7% mức tiêu thụ năng lượng của Mỹ  và cắt giảm 9% lượng khí thải đioxit cacbon vào năm 2030  (Theo Los Angeles Times)


dimmed: làm cho lịm đi, tối mờ, ở đây ý nói, không còn được bật sáng nữa, chấm dứt lưu hành = phase out
phased out (chấm dứt lưu hành, sử dụng theo một lịch trình định trước)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: